Gói Gọi Thoại cho Di Động

Các gói cước gọi nội mạng Viettel miễn phí theo ngày dành cho Sim di động

DKIT 22/06/2020
Bạn là người sử dụng mạng di động Viettel, do nhu cầu công việc, học tập, kết nối bạn...

Cách đăng ký gói cước MP120X Viettel nhận ngay ưu đãi miễn phí tất cả các cuộc gọi nội mạng Viettel dưới 20 phút với giá chỉ 120.000đ/tháng

DKIT 18/06/2020
[box_sim masim="MP120X" sdt="0368101616" data="Miễn phí các cuộc gọi nội mạng < 20 phút" thoihan="120.000đ/30 ngày" link="/goi-cuoc-mp120x-viettel/"][/box_sim] Gói cước khuyến mại...

Cách đăng ký gói cước MP90X Viettel nhận ngay ưu đãi miễn phí tất cả các cuộc gọi nội mạng Viettel dưới 20 phút với giá chỉ 90.000đ/tháng

DKIT 18/06/2020
[box_sim masim="MP90X" sdt="0368101616" data="Miễn phí các cuộc gọi nội mạng < 20 phút" thoihan="90.000đ/30 ngày" link="/goi-cuoc-mp90x-viettel/"][/box_sim] Gói cước khuyến mại...

Cách đăng ký gói cước MP70X Viettel nhận ngay ưu đãi miễn phí tất cả các cuộc gọi nội mạng Viettel dưới 20 phút với giá chỉ 70.000đ/tháng

DKIT 18/06/2020
[box_sim masim="MP70X" sdt="0368101616" data="Miễn phí các cuộc gọi nội mạng < 20 phút" thoihan="70.000đ/30 ngày" link="/goi-cuoc-mp70x-viettel/"][/box_sim] Gói cước khuyến mại...

Cách đăng ký gói cước MP50X Viettel nhận ngay ưu đãi miễn phí tất cả các cuộc gọi nội mạng Viettel dưới 10 phút với giá chỉ 50.000đ/tháng

DKIT 18/06/2020
[box_sim masim="MP50X" sdt="0368101616" data="Miễn phí các cuộc gọi nội mạng < 10 phút" thoihan="50.000đ/30 ngày" link="/goi-cuoc-mp50x-viettel/"][/box_sim] Gói cước khuyến mại...

Cách đăng ký gói cước MP30X Viettel nhận ngay ưu đãi miễn phí tất cả các cuộc gọi nội mạng Viettel dưới 10 phút với giá chỉ 30.000đ/tháng

DKIT 18/06/2020
[box_sim masim="MP30X" sdt="0368101616" data="Miễn phí các cuộc gọi nội mạng < 10 phút" thoihan="30.000đ/30 ngày" link="/goi-cuoc-mp30x-viettel/"][/box_sim] Gói cước khuyến mại...

Cách đăng ký gói cước MP30K Viettel nhận ngay ưu đãi miễn phí tất cả các cuộc gọi nội mạng Viettel dưới 10 phút với giá chỉ 30.000đ/7 ngày

DKIT 18/06/2020
[box_sim masim="MP30K" sdt="0368101616" data="Miễn phí các cuộc gọi nội mạng < 10 phút" thoihan="30.000đ/7 ngày" link="/goi-cuoc-mp30k-viettel/"][/box_sim] Gói cước khuyến mại...

Cách đăng ký gói cước MP15K Viettel nhận ngay ưu đãi miễn phí tất cả các cuộc gọi nội mạng Viettel dưới 10 phút với giá chỉ 30.000đ/3 ngày

DKIT 18/06/2020
[box_sim masim="MP15K" sdt="0368101616" data="Miễn phí các cuộc gọi nội mạng < 10 phút" thoihan="15.000đ/3 ngày" link="/goi-cuoc-mp15k-viettel/"][/box_sim] Gói cước khuyến mại...

Cách đăng ký gói cước MP90 Viettel nhận ngay ưu đãi miễn phí tất cả các cuộc gọi nội mạng Viettel dưới 20 phút với giá chỉ 90.000đ/tháng

DKIT 18/06/2020
[box_sim masim="MP90" sdt="0368101616" data="Miễn phí các cuộc gọi nội mạng < 20 phút" thoihan="90.000đ/30 ngày" link="/goi-cuoc-mp90-viettel/"][/box_sim] Gói cước khuyến mại...

Bài Viết Mới