Gói Data cho Di Động

Cách đăng ký gói cước ST90K Viettel ưu đãi 1GB/ngày data tốc độ cao (tương đương 30GB/tháng) và miễn phí data truy cập ứng dụng TikTok giá chỉ 90.000đ/tháng

DKIT 27/06/2020
[box_sim masim="ST90K" sdt="0368101616" data="1GB tốc độ cao/ngày + Miễn phí data truy cập ứng dụng TikTok" thoihan="90.000đ/30 ngày" link="/goi-cuoc-st90k-viettel/"][/box_sim] Nếu...

Cách đăng ký gói cước ST70K Viettel ưu đãi 500MB/ngày data tốc độ cao (tương đương 15GB/tháng) và miễn phí data truy cập ứng dụng TikTok giá chỉ 70.000đ/tháng

DKIT 27/06/2020
[box_sim masim="ST70K" sdt="0368101616" data="500MB tốc độ cao/ngày + Miễn phí data truy cập ứng dụng TikTok" thoihan="70.000đ/30 ngày" link="/goi-cuoc-st70k-viettel/"][/box_sim] Nếu...

Cách đăng ký gói cước ST30K Viettel nhận ngay ưu đãi 7GB data tốc độ cao cho 7 ngày sử dụng với giá chỉ 30.000đ/7 ngày

DKIT 27/06/2020
[box_sim masim="ST30K" sdt="0368101616" data="7GB" tocdo="tốc độ cao" thoihan="30.000đ/7 ngày" link="/goi-cuoc-st30k-viettel/"][/box_sim] Khách hàng sử dụng dịch vụ Mobile Internet trên di...

Cách đăng ký gói cước ST15K Viettel nhận ngay ưu đãi 3GB data tốc độ cao cho 3 ngày sử dụng với giá chỉ 15.000đ/3 ngày

DKIT 27/06/2020
[box_sim masim="ST15K" sdt="0368101616" data="3GB" tocdo="tốc độ cao" thoihan="15.000đ/3 ngày" link="/goi-cuoc-st15k-viettel/"][/box_sim] Thường xuyên phải truy cập Internet tốc độ cao trong...

Cách đăng ký gói cước ST120U Viettel ưu đãi trọn gói 28GB data tốc độ cao cho 28 ngày sử dụng chỉ 120.000đ

DKIT 25/06/2020
[box_sim masim="ST120U" sdt="0368101616" data="28GB" tocdo="tốc độ cao" thoihan="120.000đ/28 ngày" link="/goi-cuoc-st120u-viettel/"][/box_sim] Nếu thường xuyên sử dụng dịch vụ Mobile Internet, thì...

Cách đăng ký gói cước ST120 Viettel ưu đãi trọn gói 28GB data tốc độ cao cho 28 ngày sử dụng chỉ 120.000đ

DKIT 25/06/2020
[box_sim masim="ST120" sdt="0368101616" data="28GB" tocdo="tốc độ cao" thoihan="120.000đ/28 ngày" link="/goi-cuoc-st120-viettel/"][/box_sim] Nếu thường xuyên sử dụng dịch vụ Mobile Internet, thì...

Cách đăng ký gói cước ST90 Viettel ưu đãi trọn gói 30GB data tốc độ cao cho 30 ngày sử dụng giá chỉ 90.000đ/tháng

DKIT 25/06/2020
[box_sim masim="ST90" sdt="0368101616" data="30GB" tocdo="tốc độ cao" thoihan="90.000đ/30 ngày" link="/goi-cuoc-st90-viettel/"][/box_sim] Nếu thường xuyên sử dụng dịch vụ Mobile Internet, thì...

Bài Viết Mới