Gói Data cho Dcom

Cách đăng ký gói cước D900 Viettel cho Dcom ưu đãi trọn gói 84GB data tốc độ cao chỉ 900.000đ/12 tháng

DKIT 06/06/2020
[box_sim masim="D900" sdt="0368101616" data="84GB" tocdo="tốc độ cao" thoihan="900.000đ/12 tháng" link="/goi-cuoc-d900-viettel/"][/box_sim] Các thuê bao Dcom của Viettel nếu nhu cầu truy...

Cách đăng ký gói cước D500U Viettel cho Dcom ưu đãi trọn gói 48GB data tốc độ cao chỉ 500.000đ/6 tháng

DKIT 06/06/2020
[box_sim masim="D500U" sdt="0368101616" data="48GB" tocdo="tốc độ cao" thoihan="500.000đ/6 tháng" link="/goi-cuoc-d500u-viettel/"][/box_sim] Các thuê bao Dcom của Viettel nếu nhu cầu truy...

Cách đăng ký gói cước D500 Viettel cho Dcom ưu đãi trọn gói 48GB data tốc độ cao chỉ 500.000đ/12 tháng

DKIT 06/06/2020
[box_sim masim="D500" sdt="0368101616" data="48GB" tocdo="tốc độ cao" thoihan="500.000đ/12 tháng" link="/goi-cuoc-d500-viettel/"][/box_sim] Các thuê bao Dcom của Viettel nếu nhu cầu truy...

Cách đăng ký gói cước D300K Viettel cho Dcom ưu đãi trọn gói 45GB data tốc độ cao chỉ 300.000đ/6 tháng

DKIT 06/06/2020
[box_sim masim="D300K" sdt="0368101616" data="45GB" tocdo="tốc độ cao" thoihan="300.000đ/6 tháng" link="/goi-cuoc-d300k-viettel/"][/box_sim] D300K Viettel gói cước 3G/4G Viettel trọn gói dành cho...

Cách đăng ký gói cước D200 Viettel cho Dcom ưu đãi trọn gói 20GB data tốc độ cao chỉ 200.000đ/tháng

DKIT 06/06/2020
[box_sim masim="D200" sdt="0368101616" data="20GB" tocdo="tốc độ cao" thoihan="200.000đ/30 ngày" link="/goi-cuoc-d200-viettel/"][/box_sim] Nếu đang sử dụng sim Dcom Viettel bạn không nên...

Cách đăng ký gói cước D120 Viettel cho Dcom ưu đãi trọn gói 12GB data tốc độ cao chỉ 120.000đ/tháng

DKIT 06/06/2020
[box_sim masim="D120" sdt="0368101616" data="12GB" tocdo="tốc độ cao" thoihan="120.000đ/30 ngày" link="/goi-cuoc-d120-viettel/"][/box_sim] Với 120.000đ bạn có nghĩ mình có thể thoải mái...

Cách đăng ký gói cước D90 Viettel cho Dcom ưu đãi trọn gói 10GB data tốc độ cao chỉ 90.000đ/tháng

DKIT 06/06/2020
[box_sim masim="D90" sdt="0368101616" data="10GB" tocdo="tốc độ cao" thoihan="90.000đ/30 ngày" link="/goi-cuoc-d90-viettel/"][/box_sim] Với thuê bao Dcom việc sử dụng Internet thả ga...

Cách đăng ký gói cước D70 Viettel cho Dcom ưu đãi trọn gói 7GB data tốc độ cao chỉ 70.000đ/tháng

DKIT 06/06/2020
[box_sim masim="D70" sdt="0368101616" data="7GB" tocdo="tốc độ cao" thoihan="70.000đ/30 ngày" link="/goi-cuoc-d70-viettel/"][/box_sim] D70 Viettel là gói cước 3G/4G ưu đãi dành riêng...

Cách đăng ký gói cước D50 Viettel cho Dcom ưu đãi trọn gói 3.5GB data tốc độ cao chỉ 50.000đ/tháng

DKIT 06/06/2020
[box_sim masim="D50" sdt="0368101616" data="3,5GB" tocdo="tốc độ cao" thoihan="50.000đ/30 ngày" link="/goi-cuoc-d50-viettel/"][/box_sim] D50 Viettel là gói cước ưu đãi dành cho thuê...

Bài Viết Mới