CÁC GÓI CƯỚC 4G/COMBO KHUYẾN MẠI KHỦNG DÀNH CHO SIM DI ĐỘNG VIETTEL MỚI KÍCH HOẠT HOẶC THUÊ BAO THUỘC DANH SÁCH MỜI CỦA NHÀ MẠNG

Quý khách chọn cho mình 1 gói cước phù hợp rồi đăng ký, nếu đăng ký không thành công (sẽ không bị trừ tiền trong tài khoản) thì quý khách hãy thử đăng ký lại với gói cước khác
 • 30N
 • Miễn phí cuộc gọi nội mạng nhỏ hơn 20 phút + Miễn phí nhắn tin SMS nội mạng + 150 phút ngoại mạng + 5GB tốc độ cao/ngày + Miễn phí xem phim trên TV360
 • 300.000đ/30 ngày
Chi Tiết
 • V200C
 • Miễn phí cuộc gọi nội mạng nhỏ hơn 20 phút + 100 phút ngoại mạng + 4GB tốc độ cao/ngày + Miễn phí lưu trữ 25GB trên LifeBox + Miễn phí xem phim trên TV360
 • 200.000đ/30 ngày
Chi Tiết
 • V90C
 • Miễn phí cuộc gọi nội mạng nhỏ hơn 20 phút + 20 phút ngoại mạng + 1GB tốc độ cao/ngày
 • 90.000đ/30 ngày
Chi Tiết
 • ST150
 • Miễn phí cuộc gọi nội mạng nhỏ hơn 20 phút + 28GB tốc độ cao
 • 150.000đ/28 ngày
Chi Tiết
 • ST150K
 • 3GB tốc độ cao/ngày + Miễn phí lưu trữ 25GB trên LifeBox + Miễn phí xem phim trên TV360
 • 150.000đ/30 ngày
Chi Tiết
 • ST120K
 • 2GB tốc độ cao/ngày + Miễn phí lưu trữ 25GB trên LifeBox + Miễn phí xem phim trên TV360
 • 120.000đ/30 ngày
Chi Tiết
 • ST70K
 • 500MB tốc độ cao/ngày
 • 70.000đ/30 ngày
Chi Tiết
 • ST70
 • 1GB tốc độ cao/ngày
 • 70.000đ/30 ngày
Chi Tiết
 • V200B
 • Miễn phí cuộc gọi nội mạng nhỏ hơn 20 phút + 100 phút ngoại mạng + 3GB tốc độ cao/ngày
 • 200.000đ/30 ngày
Chi Tiết
 • V150B
 • Miễn phí cuộc gọi nội mạng nhỏ hơn 10 phút + 80 phút ngoại mạng + 2GB tốc độ cao/ngày
 • 150.000đ/30 ngày
Chi Tiết
 • V120B
 • Miễn phí cuộc gọi nội mạng nhỏ hơn 10 phút + 50 phút ngoại mạng + 1,5GB tốc độ cao/ngày
 • 120.000đ/30 ngày
Chi Tiết
 • V90B
 • Miễn phí cuộc gọi nội mạng nhỏ hơn 10 phút + 30 phút ngoại mạng + 1GB tốc độ cao/ngày
 • 90.000đ/30 ngày
Chi Tiết
 • SD150
 • 3GB tốc độ cao/ngày
 • 150.000đ/30 ngày
Chi Tiết
 • SD120
 • 2GB tốc độ cao/ngày
 • 120.000đ/30 ngày
Chi Tiết
 • SD90
 • 1,5GB tốc độ cao/ngày
 • 90.000đ/30 ngày
Chi Tiết
 • SD70
 • 1GB tốc độ cao/ngày
 • 70.000đ/30 ngày
Chi Tiết
 • F190
 • Miễn phí cuộc gọi nội mạng nhỏ hơn 10 phút + 100 phút ngoại mạng + 9GB tốc độ cao
 • 190.000đ/30 ngày
Chi Tiết
 • F140
 • Miễn phí cuộc gọi nội mạng nhỏ hơn 10 phút + 60 phút ngoại mạng + 8GB tốc độ cao
 • 140.000đ/30 ngày
Chi Tiết
 • F120
 • Miễn phí cuộc gọi nội mạng nhỏ hơn 10 phút + 40 phút ngoại mạng + 7GB tốc độ cao
 • 120.000đ/30 ngày
Chi Tiết
 • F90
 • Miễn phí cuộc gọi nội mạng nhỏ hơn 10 phút + 15 phút ngoại mạng + 250 SMS nội mạng + 5GB tốc độ cao
 • 90.000đ/30 ngày
Chi Tiết
 • F70
 • Miễn phí cuộc gọi nội mạng nhỏ hơn 10 phút + 20 phút ngoại mạng + 3GB tốc độ cao
 • 70.000đ/30 ngày
Chi Tiết
 • HI90
 • 100 phút nội mạng + 100 phút ngoại mạng + 30 SMS nội mạng + 3GB tốc độ cao
 • 90.000đ/30 ngày
Chi Tiết
 • XL90
 • 9GB tốc độ cao
 • 90.000đ/30 ngày
Chi Tiết
 • XL50
 • 5GB tốc độ cao
 • 50.000đ/30 ngày
Chi Tiết
 • MIMAX125
 • 8GB tốc độ cao
 • 125.000đ/30 ngày
Chi Tiết
 • MIMAX90
 • 5GB tốc độ cao
 • 90.000đ/30 ngày
Chi Tiết
 • MIMAX70
 • 3GB tốc độ cao
 • 70.000đ/30 ngày
Chi Tiết
 • ECOD50
 • 3GB tốc độ cao
 • 50.000đ/30 ngày
Chi Tiết
 • 7N
 • Miễn phí cuộc gọi nội mạng nhỏ hơn 20 phút + Miễn phí nhắn tin SMS nội mạng + 35 phút ngoại mạng + 5GB tốc độ cao/ngày + Miễn phí xem phim trên TV360
 • 70.000đ/7 ngày
Chi Tiết
 • V50K
 • Miễn phí cuộc gọi nội mạng nhỏ hơn 20 phút + 7GB tốc độ cao
 • 50.000đ/7 ngày
Chi Tiết
 • V30X
 • Miễn phí cuộc gọi nội mạng nhỏ hơn 10 phút + 500MB tốc độ cao/ngày
 • 30.000đ/7 ngày
Chi Tiết
 • F30
 • Miễn phí cuộc gọi nội mạng nhỏ hơn 20 phút + 3GB tốc độ cao
 • 30.000đ/7 ngày
Chi Tiết
 • ST30K
 • 7GB tốc độ cao
 • 30.000đ/7 ngày
Chi Tiết
 • EST30
 • 7GB tốc độ cao + Miễn phí Data khi chơi và xem livestream game trên Liên Quân Mobile
 • 30.000đ/7 ngày
Chi Tiết

CÁC GÓI CƯỚC GỌI NỘI MẠNG KHUYẾN MẠI KHỦNG DÀNH CHO SIM DI ĐỘNG VIETTEL MỚI KÍCH HOẠT HOẶC THUÊ BAO THUỘC DANH SÁCH MỜI CỦA NHÀ MẠNG

Quý khách chọn cho mình 1 gói cước phù hợp rồi đăng ký, nếu đăng ký không thành công (sẽ không bị trừ tiền trong tài khoản) thì quý khách hãy thử đăng ký lại với gói cước khác
 • MP50S
 • Miễn phí cuộc gọi nội mạng nhỏ hơn 10 phút + 20 phút ngoại mạng
 • 50.000đ/30 ngày
Chi Tiết
 • MP70S
 • Miễn phí cuộc gọi nội mạng nhỏ hơn 20 phút + 30 phút ngoại mạng
 • 70.000đ/30 ngày
Chi Tiết
 • MP90S
 • Miễn phí cuộc gọi nội mạng nhỏ hơn 20 phút + 40 phút ngoại mạng
 • 90.000đ/30 ngày
Chi Tiết
 • MP120S
 • Miễn phí cuộc gọi nội mạng nhỏ hơn 20 phút + 50 phút ngoại mạng
 • 120.000đ/30 ngày
Chi Tiết
 • MP50X
 • Miễn phí cuộc gọi nội mạng nhỏ hơn 10 phút
 • 50.000đ/30 ngày
Chi Tiết
 • MP70X
 • Miễn phí cuộc gọi nội mạng nhỏ hơn 20 phút
 • 70.000đ/30 ngày
Chi Tiết
 • MP90X
 • Miễn phí cuộc gọi nội mạng nhỏ hơn 20 phút
 • 90.000đ/30 ngày
Chi Tiết
 • MP120X
 • Miễn phí cuộc gọi nội mạng nhỏ hơn 20 phút
 • 120.000đ/30 ngày
Chi Tiết
 • MP30K
 • Miễn phí cuộc gọi nội mạng nhỏ hơn 10 phút
 • 30.000đ/7 ngày
Chi Tiết
 • MP50
 • Miễn phí cuộc gọi nội mạng nhỏ hơn 20 phút
 • 50.000đ/30 ngày
Chi Tiết
 • MP70
 • Miễn phí cuộc gọi nội mạng nhỏ hơn 20 phút
 • 70.000đ/30 ngày
Chi Tiết
 • MP90
 • Miễn phí cuộc gọi nội mạng nhỏ hơn 20 phút
 • 90.000đ/30 ngày
Chi Tiết
 • DK50
 • Miễn phí 500 phút nội mạng
 • 50.000đ/30 ngày
Chi Tiết
 • DK30
 • Miễn phí 300 phút nội mạng
 • 30.000đ/30 ngày
Chi Tiết
 • T150
 • Miễn phí 1.500 phút nội mạng + 50 phút ngoại mạng
 • 150.000đ/30 ngày
Chi Tiết
 • T100
 • Miễn phí 500 phút nội mạng + 50 phút ngoại mạng
 • 100.000đ/30 ngày
Chi Tiết
 • T80K
 • Miễn phí 500 phút nội mạng + 250 SMS nội mạng
 • 80.000đ/30 ngày
Chi Tiết
 • T70K
 • Miễn phí 500 phút nội mạng + 150 SMS nội mạng
 • 70.000đ/30 ngày
Chi Tiết
 • T50K
 • Miễn phí 200 phút nội mạng + 100 SMS nội mạng
 • 50.000đ/30 ngày
Chi Tiết
 • KM300V
 • Miễn phí 1.800 phút nội mạng + 400 SMS nội mạng
 • 300.000đ/30 ngày
Chi Tiết
 • KM250V
 • Miễn phí 1.500 phút nội mạng + 400 SMS nội mạng
 • 250.000đ/30 ngày
Chi Tiết
 • KM200V
 • Miễn phí 1.200 phút nội mạng + 350 SMS nội mạng
 • 200.000đ/30 ngày
Chi Tiết
 • KM150V
 • Miễn phí 850 phút nội mạng + 300 SMS nội mạng
 • 150.000đ/30 ngày
Chi Tiết
 • KM120V
 • Miễn phí 650 phút nội mạng + 250 SMS nội mạng
 • 120.000đ/30 ngày
Chi Tiết
 • KM100S
 • Miễn phí 500 phút cả nội mạng và ngoại mạng
 • 100.000đ/30 ngày
Chi Tiết
 • KM70S
 • Miễn phí 300 phút nội mạng
 • 70.000đ/30 ngày
Chi Tiết
 • KM50S
 • Miễn phí 200 phút nội mạng
 • 50.000đ/30 ngày
Chi Tiết
 • KM30S
 • Miễn phí 100 phút nội mạng
 • 30.000đ/30 ngày
Chi Tiết
 • KM119
 • Miễn phí 750 phút nội mạng
 • 119.000đ/30 ngày
Chi Tiết
 • KM99
 • Miễn phí 500 phút nội mạng
 • 99.000đ/30 ngày
Chi Tiết
 • KM69
 • Miễn phí 350 phút nội mạng
 • 69.000đ/30 ngày
Chi Tiết
 • KM49
 • Miễn phí 200 phút nội mạng
 • 49.000đ/30 ngày
Chi Tiết

CÁC GÓI CƯỚC 4G DÀNH CHO SIM DCOM VIETTEL

Sim Dcom chỉ có chức năng vào mạng, không nghe, gọi, nhắn tin
 • D900
 • 7GB tốc độ cao/tháng
 • 900.000đ/12 tháng
Chi Tiết
 • D500U
 • 8GB tốc độ cao/tháng
 • 500.000đ/6 tháng
Chi Tiết
 • D500
 • 4GB tốc độ cao/tháng
 • 500.000đ/12 tháng
Chi Tiết
 • D300K
 • 9GB tốc độ cao/tháng
 • 300.000đ/6 tháng
Chi Tiết
 • D200
 • 20GB tốc độ cao
 • 200.000đ/30 ngày
Chi Tiết
 • D120
 • 12GB tốc độ cao
 • 120.000đ/30 ngày
Chi Tiết
 • D90
 • 10GB tốc độ cao
 • 90.000đ/30 ngày
Chi Tiết
 • D70
 • 7GB tốc độ cao
 • 70.000đ/30 ngày
Chi Tiết

tin tức
Các gói cước Viettel mới nhất