CÁC GÓI CƯỚC 4G/COMBO KHUYẾN MẠI KHỦNG DÀNH CHO SIM DI ĐỘNG VIETTEL MỚI KÍCH HOẠT HOẶC THUÊ BAO THUỘC DANH SÁCH MỜI CỦA NHÀ MẠNG

Quý khách chọn cho mình 1 gói cước phù hợp rồi đăng ký, nếu đăng ký không thành công (sẽ không bị trừ tiền trong tài khoản) thì quý khách hãy thử đăng ký lại với gói cước khác
 • V120
 • Miễn phí cuộc gọi nội mạng < 20p + 50p ngoại mạng + 2GBtốc độ cao/ngày
 • 120.000đ/30 ngày
Chi Tiết
 • ST150K
 • 3GBtốc độ cao/ngày + Miễn phí lưu trữ 25GB trên LifeBox + Miễn phí xem phim trên Viettel TV
 • 150.000đ/30 ngày
Chi Tiết
 • ST120K
 • 2GBtốc độ cao/ngày + Miễn phí lưu trữ 25GB trên LifeBox + Miễn phí xem phim trên Viettel TV
 • 120.000đ/30 ngày
Chi Tiết
 • ST90K
 • 1GBtốc độ cao/ngày + Miễn phí data truy cập ứng dụng TikTok
 • 90.000đ/30 ngày
Chi Tiết
 • ST70K
 • 500MBtốc độ cao/ngày + Miễn phí data truy cập ứng dụng TikTok
 • 70.000đ/30 ngày
Chi Tiết
 • V200C
 • Miễn phí cuộc gọi nội mạng < 20p + 100p ngoại mạng + 2GBtốc độ cao/ngày + Miễn phí lưu trữ 25GB trên LifeBox + Miễn phí xem phim trên Viettel TV
 • 200.000đ/30 ngày
Chi Tiết
 • V150C
 • Miễn phí cuộc gọi nội mạng < 20p + 50p ngoại mạng + 1,5GBtốc độ cao/ngày + Miễn phí lưu trữ 25GB trên LifeBox + Miễn phí xem phim trên Viettel TV
 • 150.000đ/30 ngày
Chi Tiết
 • V120C
 • Miễn phí cuộc gọi nội mạng < 20p + 50p ngoại mạng + 1GBtốc độ cao/ngày + Miễn phí data truy cập ứng dụng TikTok
 • 120.000đ/30 ngày
Chi Tiết
 • V90C
 • Miễn phí cuộc gọi nội mạng < 20p + 20p ngoại mạng + 500MBtốc độ cao/ngày + Miễn phí data truy cập ứng dụng TikTok
 • 90.000đ/30 ngày
Chi Tiết
 • V70C
 • Miễn phí cuộc gọi nội mạng < 10p + 300MBtốc độ cao/ngày
 • 70.000đ/30 ngày
Chi Tiết
 • V50C
 • Miễn phí cuộc gọi nội mạng < 10p + 2GBtốc độ cao
 • 50.000đ/30 ngày
Chi Tiết
 • V200X
 • Miễn phí cuộc gọi nội mạng < 20p + 200p ngoại mạng + 2GBtốc độ cao/ngày
 • 200.000đ/30 ngày
Chi Tiết
 • V150X
 • Miễn phí cuộc gọi nội mạng < 20p + 100p ngoại mạng + 1,5GBtốc độ cao/ngày
 • 150.000đ/30 ngày
Chi Tiết
 • V120X
 • Miễn phí cuộc gọi nội mạng < 20p + 50p ngoại mạng + 1GBtốc độ cao/ngày
 • 120.000đ/30 ngày
Chi Tiết
 • V90X
 • Miễn phí cuộc gọi nội mạng < 20p + 20p ngoại mạng + 1GBtốc độ cao/ngày
 • 90.000đ/30 ngày
Chi Tiết
 • V70X
 • Miễn phí cuộc gọi nội mạng < 10p + 500MBtốc độ cao/ngày
 • 70.000đ/30 ngày
Chi Tiết
 • ST200
 • Miễn phí cuộc gọi nội mạng < 20p + 100p ngoại mạng + 2GBtốc độ cao/ngày
 • 200.000đ/30 ngày
Chi Tiết
 • ST150
 • Miễn phí cuộc gọi nội mạng < 20p + 28GBtốc độ cao
 • 150.000đ/28 ngày
Chi Tiết
 • ST120U
 • 1GBtốc độ cao/ngày
 • 120.000đ/28 ngày
Chi Tiết
 • EST120
 • 28GB tốc độ cao + Miễn phí Data khi chơi và xem livestream game trên Liên Quân Mobile
 • 120.000đ/28 ngày
Chi Tiết
 • ST120
 • 28GBtốc độ cao
 • 120.000đ/28 ngày
Chi Tiết
 • ST90
 • 1GBtốc độ cao/ngày
 • 90.000đ/30 ngày
Chi Tiết
 • ST70
 • 1GBtốc độ cao/ngày
 • 70.000đ/30 ngày
Chi Tiết
 • F190
 • Miễn phí cuộc gọi nội mạng < 10p + 100p ngoại mạng + 9GBtốc độ cao
 • 190.000đ/30 ngày
Chi Tiết
 • F140
 • Miễn phí cuộc gọi nội mạng < 10p + 60p ngoại mạng + 8GBtốc độ cao
 • 140.000đ/30 ngày
Chi Tiết
 • F120U
 • Miễn phí cuộc gọi nội mạng < 10p + 40p ngoại mạng + 7GBtốc độ cao
 • 120.000đ/30 ngày
Chi Tiết
 • F120
 • Miễn phí cuộc gọi nội mạng < 10p + 40p ngoại mạng + 7GBtốc độ cao
 • 120.000đ/30 ngày
Chi Tiết
 • F90U
 • Miễn phí cuộc gọi nội mạng < 10p + 15p ngoại mạng + 250SMSnội mạng + 5GBtốc độ cao
 • 90.000đ/30 ngày
Chi Tiết
 • F90
 • Miễn phí cuộc gọi nội mạng < 10p + 15p ngoại mạng + 250SMSnội mạng + 5GBtốc độ cao
 • 90.000đ/30 ngày
Chi Tiết
 • F70
 • Miễn phí cuộc gọi nội mạng < 10p + 20p ngoại mạng + 3GBtốc độ cao
 • 70.000đ/30 ngày
Chi Tiết
 • HI90
 • 100pnội mạng + 100pngoại mạng + 30SMS nội mạng + 3GBtốc độ cao
 • 90.000đ/30 ngày
Chi Tiết
 • XL100
 • 10GBtốc độ cao
 • 100.000đ/30 ngày
Chi Tiết
 • XL90U
 • 9GBtốc độ cao
 • 90.000đ/30 ngày
Chi Tiết
 • XL90
 • 9GBtốc độ cao
 • 90.000đ/30 ngày
Chi Tiết
 • XL50
 • 5GBtốc độ cao
 • 50.000đ/30 ngày
Chi Tiết
 • ECOD50
 • 3GBtốc độ cao
 • 50.000đ/30 ngày
Chi Tiết
 • V90K
 • 300p nội mạng + 1GBtốc độ cao
 • 90.000đ/30 ngày
Chi Tiết
 • V70K
 • 250p nội mạng + 400MBtốc độ cao
 • 70.000đ/30 ngày
Chi Tiết
 • V50S
 • 200p nội mạng + 300MBtốc độ cao
 • 50.000đ/30 ngày
Chi Tiết
 • V50K
 • Miễn phí cuộc gọi nội mạng < 20p + 7GBtốc độ cao
 • 50.000đ/7 ngày
Chi Tiết
 • V30X
 • Miễn phí cuộc gọi nội mạng < 10p + 500MBtốc độ cao/ngày
 • 30.000đ/7 ngày
Chi Tiết
 • F30
 • Miễn phí cuộc gọi nội mạng < 20p + 3GBtốc độ cao
 • 30.000đ/7 ngày
Chi Tiết
 • ST30K
 • 7GBtốc độ cao
 • 30.000đ/7 ngày
Chi Tiết
 • EST30
 • 7GBtốc độ cao + Miễn phí Data khi chơi và xem livestream game trên Liên Quân Mobile
 • 30.000đ/7 ngày
Chi Tiết

CÁC GÓI CƯỚC 4G THÔNG THƯỜNG DÀNH CHO SIM DI ĐỘNG VIETTEL

 • UMAX300
 • 30GBtốc độ cao
 • 300.000đ/30 ngày
Chi Tiết
 • MIMAX200
 • 15GBtốc độ cao
 • 200.000đ/30 ngày
Chi Tiết
 • MIMAX125
 • 8GBtốc độ cao
 • 125.000đ/30 ngày
Chi Tiết
 • MIMAX90
 • 5GBtốc độ cao
 • 90.000đ/30 ngày
Chi Tiết
 • MIMAX70
 • 3GBtốc độ cao
 • 70.000đ/30 ngày
Chi Tiết

CÁC GÓI CƯỚC GỌI NỘI MẠNG KHUYẾN MẠI KHỦNG DÀNH CHO SIM DI ĐỘNG VIETTEL MỚI KÍCH HOẠT HOẶC THUÊ BAO THUỘC DANH SÁCH MỜI CỦA NHÀ MẠNG

Quý khách chọn cho mình 1 gói cước phù hợp rồi đăng ký, nếu đăng ký không thành công (sẽ không bị trừ tiền trong tài khoản) thì quý khách hãy thử đăng ký lại với gói cước khác
 • MP30X
 • Miễn phí cuộc gọi nội mạng < 10p
 • 30.000đ/30 ngày
Chi Tiết
 • MP50X
 • Miễn phí cuộc gọi nội mạng < 10p
 • 50.000đ/30 ngày
Chi Tiết
 • MP70X
 • Miễn phí cuộc gọi nội mạng < 20p
 • 70.000đ/30 ngày
Chi Tiết
 • MP90X
 • Miễn phí cuộc gọi nội mạng < 20p
 • 90.000đ/30 ngày
Chi Tiết
 • MP120X
 • Miễn phí cuộc gọi nội mạng < 20p
 • 120.000đ/30 ngày
Chi Tiết
 • MP30K
 • Miễn phí cuộc gọi nội mạng < 10p
 • 30.000đ/7 ngày
Chi Tiết
 • MP30
 • 300pnội mạng
 • 30.000đ/30 ngày
Chi Tiết
 • MP50
 • Miễn phí cuộc gọi nội mạng < 20p
 • 50.000đ/30 ngày
Chi Tiết
 • MP70
 • Miễn phí cuộc gọi nội mạng < 20p
 • 70.000đ/30 ngày
Chi Tiết
 • MP90
 • Miễn phí cuộc gọi nội mạng < 20p
 • 90.000đ/30 ngày
Chi Tiết
 • DK50
 • 500p nội mạng
 • 50.000đ/30 ngày
Chi Tiết
 • DK30
 • 300p nội mạng
 • 30.000đ/30 ngày
Chi Tiết
 • T100
 • 500pnội mạng + 50pngoại mạng
 • 100.000đ/30 ngày
Chi Tiết
 • T80K
 • 500pnội mạng + 250SMS nội mạng
 • 80.000đ/30 ngày
Chi Tiết
 • T70K
 • 500p nội mạng + 150SMS nội mạng
 • 70.000đ/30 ngày
Chi Tiết
 • T50K
 • 200p nội mạng + 100SMS nội mạng
 • 50.000đ/30 ngày
Chi Tiết
 • KM300V
 • 1.800pnội mạng + 400SMS nội mạng
 • 300.000đ/30 ngày
Chi Tiết
 • KM250V
 • 1.500pnội mạng + 400SMS nội mạng
 • 250.000đ/30 ngày
Chi Tiết
 • KM200V
 • 1.200pnội mạng + 350SMS nội mạng
 • 200.000đ/30 ngày
Chi Tiết
 • KM150V
 • 850pnội mạng + 300SMS nội mạng
 • 150.000đ/30 ngày
Chi Tiết
 • KM120V
 • 650pnội mạng + 250SMS nội mạng
 • 120.000đ/30 ngày
Chi Tiết
 • KM100S
 • 500p cả nội mạng và ngoại mạng
 • 100.000đ/30 ngày
Chi Tiết
 • KM70S
 • 300p nội mạng
 • 70.000đ/30 ngày
Chi Tiết
 • KM50S
 • 200p nội mạng
 • 50.000đ/30 ngày
Chi Tiết
 • KM30S
 • 100p nội mạng
 • 30.000đ/30 ngày
Chi Tiết
 • KM119
 • 750p nội mạng
 • 119.000đ/30 ngày
Chi Tiết
 • KM99
 • 500p nội mạng
 • 99.000đ/30 ngày
Chi Tiết
 • KM69
 • 350p nội mạng
 • 69.000đ/30 ngày
Chi Tiết
 • KM49
 • 200p nội mạng
 • 49.000đ/30 ngày
Chi Tiết
 • KM29
 • 100p nội mạng
 • 29.000đ/30 ngày
Chi Tiết

CÁC GÓI CƯỚC 4G DÀNH CHO SIM DCOM VIETTEL

Sim Dcom chỉ có chức năng vào mạng, không nghe, gọi, nhắn tin
 • D900
 • 84GBtốc độ cao
 • 900.000đ/12 tháng
Chi Tiết
 • D500U
 • 48GBtốc độ cao
 • 500.000đ/6 tháng
Chi Tiết
 • D500
 • 48GBtốc độ cao
 • 500.000đ/12 tháng
Chi Tiết
 • D300K
 • 45GBtốc độ cao
 • 300.000đ/6 tháng
Chi Tiết
 • D200
 • 20GBtốc độ cao
 • 200.000đ/30 ngày
Chi Tiết
 • D120
 • 12GBtốc độ cao
 • 120.000đ/30 ngày
Chi Tiết
 • D90
 • 10GBtốc độ cao
 • 90.000đ/30 ngày
Chi Tiết
 • D70
 • 7GBtốc độ cao
 • 70.000đ/30 ngày
Chi Tiết
 • D50
 • 3,5GBtốc độ cao
 • 50.000đ/30 ngày
Chi Tiết